Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

KADRA NAUCZYCIELSKA

Dyrektor Szkoły: mgr Zofia Cecuła - Stabryła
Z-ca Dyrektora Szkoły: mgr Edyta Ryfa

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

E-mail

Alina Bartkowska

 

wychowanie przedszkolne

biblioteka

abart25@wp.pl

 

Sabina Strzałka

wychowanie przedszkolne

zajęcia świetlicowe

sabinastrza@gmail.com

Agnieszka Baranowska

edukacja wczesnoszkolna

rewalidacja

baranowska777@interia.pl

 

Alina Rychlicka-Indyk

edukacja wczesnoszkolna

przyroda, biologia

arychlicka@op.pl

 

Zofia Cecuła - Stabryła

historia

historia-lekcje@wp.pl

 

Edyta Ryfa

język polski

wiedza o społeczeństwie

edyta.chomiszczak@gmail.com

 

Marta Stankiewicz

edukacja wczesnoszkolna

rewalidacja

m.stankiewicz81@wp.pl

 

Ewelina Szmyd

matematyka

informatyka

eszmyd24@wp.pl

eszmyd25@gmail.com

Agnieszka Stach

język angielski

astach1@wp.pl

agnieszka.stach4@wp.pl

Danuta Leszczyk

fizyka

technika

informatyka

d3leszcz@interia.pl

 

Paweł Petryłka

plastyka

muzyka

petrycy@vp.pl

 

Agata Kyrcz

chemia

agatt24@poczta.fm

Anna Bokiniec

język niemiecki

abokiniec@interia.pl

Helena Bartkowska

historia

geografia

kratkax@wp.pl

 

Monika Korab

język polski

zajęcia świetlicowe

moniak87@o2.p

Jarosław Tymczak

edukacja dla bezpieczeństwa

510076448@interia.p

Monika Szychowska

wychowanie fizyczne

zajęcia świetlicowe

szychowskam5@gmail.com

Iwona Kiczorowska

nauczyciel wspomagający

zajęcia świetlicowe

rewalidacja

iwonkakic@wp.pl

 

Ks. Józef Joniec

religia

joniecjozef@gmail.com