Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

Konkurs czytelniczy "CZYTELNIK MIESIĄCA"

 

Początkiem roku szkolnego 2019/20 . ogłoszono konkurs czytelniczy "Czytelnik Miesiąca "organizowany
przez bibliotekę szkolną:

 1. Cel konkursu:

 - zachęcanie i mobilizowanie do regularnego czytania,

 - podniesienie poziomu czytelnictwa,

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

 - kształtowanie wrażliwości na odbiór słowa pisanego,

 - promocja czytelnictwa i działań biblioteki

- aktywizowanie czytelników poprzez udział w konkursach.

2.Regulamin :

a)Po upływie miesiąca nastąpi podliczenie wszystkich wypożyczeń każdego aktywnego czytelnika biblioteki. Zwycięzcą konkursu - CZYTELNIK MIESIĄCA zostanie uczeń, który będzie miała najwięcej wypożyczeń i przeczytanych książek.

b)Nagrody za zwycięstwo w poszczególnych miesiącach zostaną wręczone po klasyfikacji śródrocznej oraz rocznej.

c)Szczegółowych informacji o konkursie udziela bibliotekarz.

 

 

TYTUŁ CZYTELNIKA MIESIĄCA WRZEŚNIA  zdobył Wojciech Leszczyk

TYTUŁ CZYTELNIKA MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA zdobyli : Maja Klimkowska, Wojciech Leszczyk

TYTUŁ CZYTELNIKA MIESIĄCA LISTOPADA  zdobył Wojciech Leszczyk

TYTUŁ CZYTELNIKA MIESIĄCA GRUDNIA  zdobył Wojciech Leszczyk

TYTUŁ CZYTELNIKA MIESIĄCA STYCZNIA  zdobył Jakub Fedak

TYTUŁ CZYTELNIKA MIESIĄCA LUTEGO  zdobyła Ewa Bartkowska

 

W czerwcu dokonano posumowania całorocznego konkursu czytelniczego i wyłoniono „ Super Czytelnika Roku”. I miejsce zdobył  Wojciech Leszczyk, II miejsce  Jakub Fedak ,a  III miejsce Ewa Bartkowska .Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe podczas uroczystości zakończeniu roku szkolnego.