Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

MARTA BARTKOWSKA

 osiąga wysokie wyniki w nauce. Jest uczennicą uzdolnioną z przedmiotów artystycznych. Twórczo  z pasją rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. Z sukcesem reprezentowała szkołę w licznych konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych. Własną twórczość muzyczną i wokalną prezentuje na forum szkoły  i lokalnego środowiska. Bierze aktywny udział w szkolnym zespole instrumentalno-wokalnym Muzyczne Gwiazdki oraz w zespole tańca współczesnego Szalone Iskierki. Uczęszcza do Państwowej Szkoły muzycznej I  i II st. im. Wandy Kossakowskiej
w Sanoku. Jest laureatką II Międzynarodowego Konkursu Muzycznego  TALENTS OF THE WORD.