Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

Religia 15.03-19.03.2021r.

 

2021.03.18 i 19 – Konspekty katechez dla klas: IV – VII

Do wszystkich klas ten sam temat.
Temat: Uroczystość św. Józefa – 19 marzec
8 grudnia 2020 roku Ojciec Święty Franciszek ogłosił: „Rok Świętego Józefa”, który będzie trwał do 8 grudnia 2021 roku. Data ogłoszenia Roku św. Józefa nie była przypadkowa, bowiem przed 150 laty, 8 grudnia 1870 roku, bł. Pius IX ustanowił św. Józefa Patronem Kościoła katolickiego.
W dzisiejszej katechezie popatrzmy jak św. Józef zaufał Bożej Opatrzności.
Zapragnął założyć rodzinę. Założył ją, ale droga do jej założenia nie była taka jaką sobie wyobrażał.
Został poddany ciężkiej próbie. Popatrzmy jak w tej ciężkiej próbie się zachował. Jak ufał Bożej Opatrzności.
Najpierw popatrzmy do Pisma świętego:
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: «Bóg z nami». Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus” (Mt 1, 18–25).
– Co chciał uczynić Józef?
– Co Mu obwieścił anioł?

 

„Gdy oni odjechali, oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego” (Mt 2, 13–15).
– Co nakazał anioł Józefowi?
Wiele było takich chwili w życiu Józefa, które stały się dla Niego próbą. On zawsze wierzył, ufał, a przede wszystkim pozwolił prowadzić się Opatrzności Bożej.
• Dzisiaj na katechezie poznajemy życie Józefa, ale także chcemy zrozumieć, czym jest Opatrzność Boża.
Opatrzność to nieustanna obecność Boga w naszym życiu. To troska o każdego z nas. Wielu ludzi mówi często, że dzięki Bogu i Jego opiece ich życie nieustannie się zmienia. Boża Opatrzność, o której dzięki św. Józefowi dzisiaj się dowiadujemy, jest ukazywana bardzo często przez piękny symbol oka umieszczonego w trójkącie. Oko oznacza stałą troskę i obecność, natomiast trójkąt przypomina o wielkiej miłości Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Życie pokazuje, jak często Bóg troszczy się o nas, szczególnie w sytuacjach trudnych i tak po ludzku nie do rozwiązania. Kościół naucza, że Bóg jest dla swoich stworzeń troskliwy i wierny. Bóg poświęca uwagę swoim dziełom. Wiara w Bożą Opatrzność nad światem podpowiada nam, aby bezgranicznie Bogu ufać. Pomógł nam w tym dzisiaj św. Józef
Dziękując za nauczyciela ufności względem Boga, odmówmy litanię poświęconą św. Józefowi. Poprośmy o to, abyśmy zawsze umieli być dziećmi Bożymi pełnymi zaufania
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zeszyt ucznia:
Temat katechezy, a pod tematem następująca notatka:
Opatrzność to nieustanna obecność Boga w naszym życiu. To troska o każdego z nas. Bóg troszczy się o nas szczególnie w sytuacjach trudnych i tak po ludzku nie do rozwiązania. Kościół naucza, że Bóg jest dla swoich stworzeń troskliwy i wierny. Bóg poświęca uwagę swoim dziełom. Przekonuje nas o tym św. Józef.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com
W książeczce do modlitwy, lub w Internecie znajdź różne modlitwy do św. Józefa. Pomódl się którąś z nich.

 

2021.03.16 -Konspekty katechez dla klas: IV – VIII

Klasa IV
Temat: Katecheza powtórkowa.

Powtarzamy i przypominamy sobie, to co uczyliśmy się na pamięć w przygotowaniu do I Komunii świętej.
M.in. Wierzę w Boga Ojca, 10 przykazań Bożych, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu, Główne prawdy wiary, 5 przykazań kościelnych i inne.
Trzeba to będzie znać na pamięć po powrocie do zajęć w szkole.

Klasa V
Temat: Nauka pieśni „Zbawienie przyszło przez krzyż”

W katechizmie klasy V jest mniej katechez do końca roku, aniżeli jednostek lekcyjnych, dlatego kolejny temat z katechizmu zrealizujemy trochę później, a dzisiaj nauczmy się pieśni „Zbawienie przyszło przez krzyż”.
Co do melodii, to pomocą może być wyszukanie w Internecie nagranego śpiewu tej pieśni.
Zeszyt ucznia:
Zapisz temat katechezy, a następnie jako notatkę wpisz tekst tej pieśni.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com

Klasa VI
Temat: Nauka pieśni „Zbawienie przyszło przez krzyż”

W katechizmie klasy VI jest mniej katechez do końca roku, aniżeli jednostek lekcyjnych, dlatego kolejny temat z katechizmu zrealizujemy trochę później, a dzisiaj nauczmy się pieśni „Zbawienie przyszło przez krzyż”.
Co do melodii, to pomocą może być wyszukanie w Internecie nagranego śpiewu tej pieśni.
Zeszyt ucznia:
Zapisz temat katechezy, a następnie jako notatkę wpisz tekst tej pieśni.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com

Klasa VII
Temat: Nauka pieśni „Zbawienie przyszło przez krzyż”

W katechizmie klasy VII jest mniej katechez do końca roku, aniżeli jednostek lekcyjnych, dlatego kolejny temat z katechizmu zrealizujemy trochę później, a dzisiaj nauczmy się pieśni „Zbawienie przyszło przez krzyż”.
Co do melodii, to pomocą może być wyszukanie w Internecie nagranego śpiewu tej pieśni.
Zeszyt ucznia:
Zapisz temat katechezy, a następnie jako notatkę wpisz tekst tej pieśni.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com

Klasa VIII
Temat: Nauka pieśni „Zbawienie przyszło przez krzyż”

W katechizmie klasy VIII jest mniej katechez do końca roku, aniżeli jednostek lekcyjnych, dlatego kolejny temat z katechizmu zrealizujemy trochę później, a dzisiaj nauczmy się pieśni „Zbawienie przyszło przez krzyż”.
Co do melodii, to pomocą może być wyszukanie w Internecie nagranego śpiewu tej pieśni.
Zeszyt ucznia:
Zapisz temat katechezy, a następnie jako notatkę wpisz tekst tej pieśni.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com