Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

Religia 22-26.03.2021r.

2021.03.25 i 26 – konspekty katechez dla klas I - VIII

Klasa I
Temat: Spotkanie w Wieczerniku

Nawiązanie do poprzedniej katechezy
• Jak Jezus wjechał do Jerozolimy? (na osiołku)
• Co robili ludzie, stojący na drodze? (krzyczeli „hosanna”, kładli płaszcze przed Nim)
• Dlaczego ludzie cieszyli się, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy? (widzieli w Nim Króla)
Na poprzedniej lekcji rozmawialiśmy o tym, jak reagujemy na spotkanie z jakąś ważną osobą. Z jakimi osobami chcielibyście się spotkać?
Wyobraź sobie, że dostajesz zaproszenie na spotkanie z …… (tu ważna dla dziecka osoba). Co się wtedy czuje? (radość) Co byś odpowiedział na takie zaproszenie? Czy poszedłbyś? Jak byś się do tego spotkania przygotował?
Również Pan Jezus zaprosił apostołów na ucztę, jednak najpierw kazał im ją dobrze przygotować
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?». On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». (Mt 26, 17-20.26-29)
Pytania:
Komu Pan Jezus kazał przygotować ucztę?
Gdzie odbyła się Ostatnia Wieczerza?
Jakie słowa wypowiedział Pan Jezus nad chlebem?
Jakie słowa wypowiedział Pan Jezus podnosząc kielich?

 Przyjrzyj się obrazkom na stronie 72 i powiedz jakie dwa sakramentu ustanowił wtedy Pan Jezus?

Wykonaj zadanie nr. 1 na str. 73 oraz zadanie domowe na str. 74 

Klasa II – 24.03.2021
Temat: Spotkanie w Wieczerniku – Wielki Czwartek.

Nawiązanie do poprzedniej katechezy
• Jak Jezus wjechał do Jerozolimy? (na osiołku)
• Co robili ludzie, stojący na drodze? (krzyczeli „hosanna”, kładli płaszcze przed Nim)
• Dlaczego ludzie cieszyli się, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy? (widzieli w Nim Króla)
Na poprzedniej lekcji rozmawialiśmy o tym, jak reagujemy na spotkanie z jakąś ważną osobą. Z jakimi osobami chcielibyście się spotkać?
Wyobraź sobie, że dostajesz zaproszenie na spotkanie z …… (tu ważna dla dziecka osoba). Co się wtedy czuje? (radość) Co byś odpowiedział na takie zaproszenie? Czy poszedłbyś? Jak byś się do tego spotkania przygotował?
Również Pan Jezus zaprosił apostołów na ucztę, jednak najpierw kazał im ją dobrze przygotować
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?». On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». (Mt 26, 17-20.26-29)
Pytania:
Komu Pan Jezus kazał przygotować ucztę?
Gdzie odbyła się Ostatnia Wieczerza?
Jakie słowa wypowiedział Pan Jezus nad chlebem?
Jakie słowa wypowiedział Pan Jezus podnosząc kielich?
We Wieczerniku Pan Jezus Ustanowił dwa sakramenty święte.
Zapisz w zeszycie pod dzisiejszym tematem, jakie to były sakramenty?
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com

 Klasa III – 24.03.2021

Temat: Spotkanie w Wieczerniku – Wielki Czwartek.

Nawiązanie do poprzedniej katechezy
• Jak Jezus wjechał do Jerozolimy? (na osiołku)
• Co robili ludzie, stojący na drodze? (krzyczeli „hosanna”, kładli płaszcze przed Nim)
• Dlaczego ludzie cieszyli się, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy? (widzieli w Nim Króla)
Na poprzedniej lekcji rozmawialiśmy o tym, jak reagujemy na spotkanie z jakąś ważną osobą. Z jakimi osobami chcielibyście się spotkać?
Wyobraź sobie, że dostajesz zaproszenie na spotkanie z …… (tu ważna dla dziecka osoba). Co się wtedy czuje? (radość) Co byś odpowiedział na takie zaproszenie? Czy poszedłbyś? Jak byś się do tego spotkania przygotował?
Również Pan Jezus zaprosił apostołów na ucztę, jednak najpierw kazał im ją dobrze przygotować
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?». On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». (Mt 26, 17-20.26-29)
Pytania:
Komu Pan Jezus kazał przygotować ucztę?
Gdzie odbyła się Ostatnia Wieczerza?
Jakie słowa wypowiedział Pan Jezus nad chlebem?
Jakie słowa wypowiedział Pan Jezus podnosząc kielich?
We Wieczerniku Pan Jezus Ustanowił dwa sakramenty święte.
Zapisz w zeszycie pod dzisiejszym tematem, jakie to były sakramenty? Do jednego z tych sakramentów przygotowujesz się w klasie III.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com

Klasa IV
Temat: Uczestniczę w Ofierze i Uczcie miłości – Wielki Czwartek

Nawiązanie do poprzedniej katechezy znajdującej się w katechizmie
W sakramencie pokuty oczyszczamy nasze serca i zanurzamy się w Bożej miłości. Po takim przygotowaniu możemy brać udział w uczcie, którą Ojciec wydaje dla syna.
Przenieśmy się teraz do Wieczernika. Jest Wielki Czwartek, wieczór poprzedzający żydowskie święto Paschy. Jezus zaprosił do stołu apostołów:
„A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał». (…) Potem wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!». Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana»” (Łk 22, 14–15. 17–18). „W czasie wieczerzy (…) wstał i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany (…). A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. (…) Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali»” (J 13, 2a. 4–5. 12–15. 34–35).
• Co Jezus uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy? (przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew – ustanowił Eucharystię)
• W jaki sposób dokonuje się tu Ofiara Chrystusa? (Pan Jezus ofiaruje za nas swoje Ciało i swoją Krew, ofiaruje za nas samego Siebie)
• Jaka Ofiara uobecnia się w każdej Mszy Świętej? (ofiara dobrowolnej śmierci Pana Jezusa na krzyżu)
• Jak my możemy w tej Ofierze uczestniczyć? (ofiarować się z Panem Jezusem Bogu Ojcu i jednoczyć się z Nim w Komunii Świętej)
• Po czym wszyscy mogą poznać, że jestem uczniem Chrystusa? (po tym, że miłuję swoich braci tak, jak ukochał ich Pan Jezus)
Mury Wieczernika poszerzyły się i Ostatnia Wieczerza trwa po dziś dzień. Za każdym razem, gdy uczestniczymy w Eucharystii, odpowiadamy na zaproszenie Jezusa zawarte w słowach: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22, 15). Jezus Chrystus wydaje za nas swoje Ciało i przelewa Krew dla naszego zbawienia. Aby Jego Ofiara owocowała w nas, mówi: „Bierzcie i jedzcie (…) bierzcie i pijcie”. Eucharystia to nasz udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
• Przez co najpełniej jednoczymy się z Chrystusem? (przez przyjęcie Komunii Świętej, czyli żywego Chrystusa do swojego serca)
• Co nam daje Eucharystia? (daje udział w Ofierze Chrystusa, ściślej wiąże mnie z Chrystusem przez przyjmowanie Jego Ciała, odnawia łaski, które otrzymałem na chrzcie świętym, daje moc do walki z grzechem)
• Jak powinniśmy uczestniczyć w Eucharystii? (w skupieniu i z uwagą, czynnie, z zaangażowaniem, w pełni – przyjąć Komunię Świętą)
• W jaki sposób Eucharystia pomaga nam kochać braci? (możemy brać wzór z Jezusa, który wydał się za nas, który usługiwał apostołom, umywając im nogi)
• Jak możemy realizować Nowe Przykazanie Chrystusa na co dzień? (szanować bliźnich, spełniać uczynki miłosierdzia, modlić się za bliźnich itp.)
Wielki Czwartek to także dzień, w którym dziękujemy Panu Jezusowi za ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Wiecie, że nie każdy człowiek może sprawować Eucharystię. Pan Bóg wybiera sobie mężczyzn, których powołuje, aby przez przyjęcie przez nich święceń kapłańskich udzielić im daru Ducha Świętego, dającego im świętą władzę pochodzącą od Chrystusa. Na mocy tej władzy kapłani mogą udzielać sakramentów świętych i głosić Słowo Boże. Bez nich nie moglibyśmy przystępować do sakramentu pokuty ani uczestniczyć w Eucharystii. Dlatego dziękujmy Bogu za kapłanów.
Zeszyt ucznia
Zapisz temat katechezy, a pod tematem ze str. 129 zapisz tekst modlitwy. Naucz się jej na pamięć.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com

 Klasa V

Temat: Wielki Czwartek

 W sakramencie pokuty oczyszczamy nasze serca i zanurzamy się w Bożej miłości. Po takim przygotowaniu możemy brać udział w uczcie, którą Ojciec wydaje dla syna.

Przenieśmy się teraz do Wieczernika. Jest Wielki Czwartek, wieczór poprzedzający żydowskie święto Paschy. Jezus zaprosił do stołu apostołów:
„A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał». (…) Potem wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!». Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana»” (Łk 22, 14–15. 17–18). „W czasie wieczerzy (…) wstał i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany (…). A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. (…) Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali»” (J 13, 2a. 4–5. 12–15. 34–35).
• Co Jezus uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy? (przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew – ustanowił Eucharystię)
• W jaki sposób dokonuje się tu Ofiara Chrystusa? (Pan Jezus ofiaruje za nas swoje Ciało i swoją Krew, ofiaruje za nas samego Siebie)
• Jaka Ofiara uobecnia się w każdej Mszy Świętej? (ofiara dobrowolnej śmierci Pana Jezusa na krzyżu)
• Jak my możemy w tej Ofierze uczestniczyć? (ofiarować się z Panem Jezusem Bogu Ojcu i jednoczyć się z Nim w Komunii Świętej)
• Po czym wszyscy mogą poznać, że jestem uczniem Chrystusa? (po tym, że miłuję swoich braci tak, jak ukochał ich Pan Jezus)
Mury Wieczernika poszerzyły się i Ostatnia Wieczerza trwa po dziś dzień. Za każdym razem, gdy uczestniczymy w Eucharystii, odpowiadamy na zaproszenie Jezusa zawarte w słowach: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22, 15). Jezus Chrystus wydaje za nas swoje Ciało i przelewa Krew dla naszego zbawienia. Aby Jego Ofiara owocowała w nas, mówi: „Bierzcie i jedzcie (…) bierzcie i pijcie”. Eucharystia to nasz udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
• Przez co najpełniej jednoczymy się z Chrystusem? (przez przyjęcie Komunii Świętej, czyli żywego Chrystusa do swojego serca)
• Co nam daje Eucharystia? (daje udział w Ofierze Chrystusa, ściślej wiąże mnie z Chrystusem przez przyjmowanie Jego Ciała, odnawia łaski, które otrzymałem na chrzcie świętym, daje moc do walki z grzechem)
• Jak powinniśmy uczestniczyć w Eucharystii? (w skupieniu i z uwagą, czynnie, z zaangażowaniem, w pełni – przyjąć Komunię Świętą)
• W jaki sposób Eucharystia pomaga nam kochać braci? (możemy brać wzór z Jezusa, który wydał się za nas, który usługiwał apostołom, umywając im nogi)
• Jak możemy realizować Nowe Przykazanie Chrystusa na co dzień? (szanować bliźnich, spełniać uczynki miłosierdzia, modlić się za bliźnich itp.)
Wielki Czwartek to także dzień, w którym dziękujemy Panu Jezusowi za ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Wiecie, że nie każdy człowiek może sprawować Eucharystię. Pan Bóg wybiera sobie mężczyzn, których powołuje, aby przez przyjęcie przez nich święceń kapłańskich udzielić im daru Ducha Świętego, dającego im świętą władzę pochodzącą od Chrystusa. Na mocy tej władzy kapłani mogą udzielać sakramentów świętych i głosić Słowo Boże. Bez nich nie moglibyśmy przystępować do sakramentu pokuty ani uczestniczyć w Eucharystii. Dlatego dziękujmy Bogu za kapłanów.
Zeszyt ucznia
Zapisz temat katechezy, a pod tematem zapisz tekst pieśni: „Przed tak wielkim sakramentem”. Naucz się jej na pamięć.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com 

Klasa VI
Temat: Święty Wojciech - gorliwy Apostoł. 

Nawiązanie do poprzedniej katechezy
– Kiedy miał miejsce chrzest Polski?
– Jaki władca doprowadził do jego przyjęcia?
– Jakie działania poprzedziły chrzest?
– Jakie były skutki chrztu przyjętego przez nasz naród? 

Z dzisiejszej katechezy przeczytaj z katechizmu opowiadanie ze str. 134
• Analiza tekstu
– Dlaczego Ania była powodem drwin koleżanek?
– Co było szczególnego w postawie Ani w czasie biegu?
– Jak zareagowała Julka?
– Co skłoniło Julkę do modlitwy?
– Kim stała się Ania dla swojej koleżanki? (świadkiem/apostołem)
Na dzisiejszej lekcji poznamy człowieka, który przez swoją postawę i gorliwość apostolską nawrócił wielu pogan i został świętym. Przeczytaj o nim na str. 135 i 136
W podsumowaniu treści pomocne mogą być pytania:
– Kiedy i gdzie urodził się św. Wojciech?
– Dlaczego został kapłanem?
– Kiedy został biskupem? Jak wypełniał swój urząd?
– Dlaczego musiał opuścić Pragę?
– W jaki sposób trafił do Polski?
– Jak zginął?
– Dlaczego możemy powiedzieć, że jego śmierć nie była daremna?
Zeszyt ucznia:
Zapisz temat katechezy a pod tematem Zapamiętaj ze str. 137.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com 

Klasa VII
Temat: Rekolekcje wielkopostne 

Rekolekcje wielkopostne to czas, w którym do każdego z nas przychodzi Miłosierny Pan Bóg. W podręczniku w części Zastosuj na str. 169 znajdują się cztery świadectwa waszych rówieśników, którzy opowiadają o swoich przeżyciach rekolekcyjnych. Przeczytaj te świadectwa.
Przeczytaj również Dylematy młodego człowieka na str. 167
Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność od wezwania do nawrócenia. Mówił, że nawrócenia potrzebują wszyscy – celnicy, faryzeusze, żołnierze, kapłani, dzieci i wszyscy inni. Powodem do tego nawrócenia ma być nie strach przed Bogiem, ale rozpoznanie Jego miłości. Dlatego o nawróceniu mówimy najwięcej w czasie Wielkiego Postu, kiedy w sposób szczególny cały Kościół przeżywa mękę i śmierć Chrystusa. Dziś to wezwanie staje przed każdym z nas i każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie o to, na czym to jego osobiste nawrócenie ma polegać. Chrześcijańskie nawrócenie ma dwa etapy: odwrócenie się od zła, złego środowiska, unikanie okazji do złego; drugi etap – zwrócenie do Chrystusa, zaufanie mu, modlitwa, wspólnotowe czytanie Pisma Świętego, czynienie tego, co mnie zbliża do Niego, a oddala od złego i osłabia wpływ pokus na mnie, zmiana stylu życia, programu dnia. Nawrócenie to też pozytywny program pracy nad sobą i swoją wiarą.
Przeczytaj Czym są rekolekcje ze str. 168
Na tej samej stronie przeczytaj także Przypowieść o siewcy, oraz przypowieść o synu marnotrawnym
Pytania do przypowieści o synu marnotrawnym
Jaką decyzję podjął syn po podziale majątku?
• Jakie życie prowadził po odejściu z domu?
• Dlaczego postanowił wrócić do ojca?
• Czego obawiał się syn?
• W jaki sposób zareagował ojciec na powrót syna?
• W jaki sposób człowiek, który popełnił grzech może ponownie nawiązać przyjaźń z Bogiem?
Zeszyt ucznia
Wpisz temat katechezy, a pod tematem poniższą notatkę
Rekolekcje są czasem odnowy duchowej, dokonującej się przez rozważanie nauk rekolekcyjnych, osobistą i wspólnotową modlitwę oraz spowiedź świętą. Udział w rekolekcjach wielkopostnych jest obowiązkiem każdego chrześcijanina.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com 

Klasa VIII
Temat: Rekolekcje wielkopostne.
Możliwy jest taki eksperyment.
Gdy staniemy na pustą puszkę np. po coca-coli, to łatwo ją zgnieciemy, ale jeżeli staniemy na pełną puszkę (nie otwierana), to jej nie zgnieciemy.
Dlaczego jedna z tych puszek jest kompletnie zgnieciona, a druga wygląda jak nowa?
• Jakie wnioski można wyciągnąć z tego eksperymentu?

Jeśli człowiek jest wewnętrznie pusty, nie obroni się przed wieloma naciskami, pokusami i złem. Zostanie przez nie zmiażdżony! Tylko ci, którzy są napełnieni prawdziwymi wartościami, a wśród nich przede wszystkim wiarą, będą mogli się obronić. Na dzisiejszej katechezie zatrzymamy się nad ważnym sposobem budzenia i rozwijania wiary, nad rekolekcjami. Przeczytajmy najpierw świadectwo waszej rówieśniczki ze str. 162
Pytania:
• Dlaczego Olga mimo namowy rówieśników chodziła na rekolekcje?
• Czego doświadczyła podczas spotkań rekolekcyjnych?
• Dlaczego warto brać udział w rekolekcjach?
Rekolekcje wielkopostne szansą na spotkanie Pana
Rekolekcje wielkopostne są szansą dla każdego chrześcijanina na osobiste spotkanie Jezusa i prawdziwe nawrócenie. Są czasem refleksji nad swoim życiem i wiarą, poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Po co żyję? Kim jest dla mnie Chrystus? Czy naprawdę Go kocham? Czy jest moim Panem? Rekolekcje pomagają także zrozumieć życiowe błędy i grzechy, które po sakramentalnej spowiedzi zostają przebaczone. Jest to dzisiaj bardzo ważne, bo człowiek żyjący w XXI wieku często uważa się za doskonałego. Wady i błędy dostrzega przede wszystkim u innych, nie u siebie. Z tego powodu bardzo trudno jest mu się nawrócić.
Rekolekcje obowiązkiem katolika
Nie można zapominać, że udział w rekolekcjach wielkopostnych jest także obowiązkiem każdego katolika. Szczególnie dotyczy on dzieci i młodzieży, dla których w czasie rekolekcji ogranicza się zajęcia szkolne. Nikogo nie może zabraknąć na spotkaniach zarówno w parafii, jak i szkole.
Z katechizmu ze str. 162 i 163 przeczytaj Przypowieść o synu marnotrawnym
Jaką decyzję podjął syn po podziale majątku?
• Jakie życie prowadził po odejściu z domu?
• Dlaczego postanowił wrócić do ojca?
• Czego obawiał się syn?
• W jaki sposób zareagował ojciec na powrót syna?
• W jaki sposób człowiek, który popełnił grzech może ponownie nawiązać przyjaźń z Bogiem?
Zeszyt ucznia
Wpisz temat katechezy, a pod tematem poniższą notatkę
Rekolekcje są czasem odnowy duchowej, dokonującej się przez rozważanie nauk rekolekcyjnych, osobistą i wspólnotową modlitwę oraz spowiedź świętą. Udział w rekolekcjach wielkopostnych jest obowiązkiem każdego chrześcijanina.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com 

2021.03.23 i 24 -Konspekty katechez dla klas: I – VIII
(W klasach od II do V temat katechezy jest taki sam jak w klasie I, ale treść katechezy jest rozszerzona.
W klasach VI – VIII są kolejne tematy z katechizmu).

Klasa I
Temat: Świętujemy Niedzielę Palmową.
Kilka dni przed swoja Meką i Śmiercią Pan Jezus przybył do Jerozolimy. Ludzie czekali na Niego i przywitali Go jak króla.
Tak czytamy w Piśmie świętym:
Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, 13 wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie* oraz «Król izraelski!» 14 A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: 15 Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu*. 16 Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili. 17 Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wówczas, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych. 18 Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił.
Pytania:
Co robili ludzie czekający na Jezusa?
Jakie słowa wołali ludzie do Jezusa?
Co ludzie witający Jezusa trzymali w rękach?
Z katechizmu na str. 69 -71 wykonaj znajdujące się tam zadania.

Klasa II, klasa III, klasa IV, klasa V
Temat: Świętujemy Niedzielę Palmową.
Kilka dni przed swoja Meką i Śmiercią Pan Jezus przybył do Jerozolimy. Ludzie czekali na Niego i przywitali Go jak króla.
Tak czytamy w Piśmie świętym:
Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, 13 wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie* oraz «Król izraelski!» 14 A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: 15 Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu*. 16 Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili. 17 Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wówczas, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych. 18 Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił.
Pytania:
Co robili ludzie czekający na Jezusa?
Jakie słowa wołali ludzie do Jezusa?
Co ludzie witający Jezusa trzymali w rękach?
Wszyscy ludzie w Jerozolimie cieszyli się, że przybył do nich Jezus – Król, dlatego kładli na ziemię gałązki palm, albo machali nimi. My również cieszymy się, że przychodzi do nas dobry Jezus jako Król.
Zeszyt ucznia:
Zapisujemy temat katechezy, a pod tematem notatka.
Niedziela palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu przychodzimy do kościoła z gałązkami palmowymi (palmami) ustrojonymi kolorowymi ozdobami i kwiatami. Tym dniem rozpoczynamy Wielki Tydzień przygotowujący nas do świąt Wielkanocnych.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com

Klasa VI
Temat: Chrzest Polski włączeniem narodu do wspólnoty Kościoła.
Nawiązanie do poprzedniej katechezy z katechizmu
Kim był św. Patryk i w jakim kraju prowadził ewangelizację?
Kto i w jaki sposób dokonał chrystianizacji Francji?
W jaki sposób dokonało się przyjęcie wiary przez plemiona germańskie?
Dlaczego św. Cyryl i Metody są nazywani twórcami kultury chrześcijańskiej w Europie?
W jaki sposób św. Stefan krzewił wiarę w swoim państwie?
Dzisiaj
Przeczytaj opowiadanie na str. 131
Pytania:
Z jakiej rodziny pochodził Darek?
W czym szukał wypełnienia pustki w życiu/
Kto pomógł mu znaleźć Jezusa?
W jaki sposób przekonał się o prawdziwości wiary w Jezusa?
Co zrobił, kiedy uwierzył?
Łaskę wiary daje Bóg, ale często posługuje się innymi ludźmi.
Zapoznaj się z treścią katechezy na str. 132.
Zeszyt ucznia:

Zapisz temat katechezy, a następnie jako notatkę wpisz Zapamiętaj ze str. 133
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com

Klasa VII
Temat: Wyznanie wiary Kościoła.

Nawiązanie do poprzedniej katechezy z katechizmu
Jakie trudności w pierwszych wiekach napotykało chrześcijaństwo?
Dzisiejsza katecheza
Przeczytaj opowiadanie ze str. 114
Pytania:
Przed jakim problemem stanął Michał?
Dlaczego odpowiedzialni za klub rycerski nie chcieli przyjąć dawnego kodeksu?
Dlaczego Michał chciał zmienić kodeks honorowy?
Jak powinien zachować się Michał?
Zapoznaj się z treścią katechezy na str. 114(na dole), oraz na str. 115.
Zeszyt ucznia:

Zapisz temat katechezy, a następnie jako notatkę wpisz poniższy tekst
W odpowiedzi na rodzące się w IV wieku herezje cesarze zwoływali sobory. Pierwszy sobór powszechny zwołany został do Nicei w roku 325. W roku 381 w Konstantynopolu kolejny sobór wypowiedział się w sprawie niektórych herezji. Owocem prac wymienionych soborów jest używane do dnia dzisiejszego w kościele nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary, które odmawiamy w czasie Mszy św. w każdą niedzielę i uroczystość.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com

Klasa VIII
Temat: Dzieło Soboru Trydenckiego.
Po wystąpieniu Lutra i powstaniu protestantyzmu Europa pogrążyła się w wojnach religijnych. W 1555 roku w postanowieniach pokoju augsburskiego przyjęto zasadę „cuius regio, eius religio” (czyja władza, tego religia). Oznaczała ona, że o wyborze wyznania decydował władca danego terytorium, a jego poddani musieli przyjąć takie same poglądy jak on w sprawach wiary. Nieporozumienia religijne stały się jednak pretekstem do walk czysto politycznych i ekonomicznych, które wyniszczyły ówczesną Europę.

W takiej sytuacji Kościół katolicki podjął próbę reformy i w tym celu w 1545 roku rozpoczął się sobór w Trydencie.
Zapoznaj się z treścią katechezy na str. 113 i 114.

Zeszyt ucznia:

Zapisz temat katechezy, a następnie jako notatkę wpisz Zapamiętaj ze str. 114 i 115
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com