Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

Religia 29-31.03.2021r.

2021.03.30 – konspekty katechez dla klas I - VIII

Klasa I
Temat: Jezus umiera na Krzyżu.

Z Pisma Świętego odczytać dziecku następujący fragment
Ukrzyżowanie*
2333 Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego
po lewej Jego stronie. 34 Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.

Wyszydzenie na krzyżu*
35 A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». 36 Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, 37 mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». 38 Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król Żydowski»*.
Dobry łotr
39 Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc
siebie i nas». 40 Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? 41 My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». 42 I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». 43 Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś
ze Mną będziesz w raju».

Śmierć Jezusa*
44 Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 45 Słońce się zaćmiło* i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. 46 Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego*. Po tych słowach wyzionął ducha.
Pytania:
Jak umarł Jezus?
Jak zachowywali się ludzie, którzy tam byli?
Jak zachowywał się Jezus, co mówił?
O co prosił Jezusa jeden ze złoczyńców?
Jak zareagował Jezus na tę prośbę?

Jezus umarł na krzyżu, mimo, że nie zrobił nic złego. Chociaż, to było dla Niego bardzo trudne, to nie zawahał się ani chwili, bo chciał spotkać wszystkich: dobrych i złych ludzi. On zachowuje się jak przyjaciel wobec tych, którzy Go źle traktują i którzy się z Niego śmieją. Zachowuje się jak przyjaciel wobec złoczyńcy, który prosi Go, aby pamiętał o nim w swoim królestwie. Swoją odpowiedzią Jezus ukazuje, jak wielka jest miłość Boga do człowieka: nie każe mu czekać ani chwili, wysłuchuje jego prośby natychmiast, obiecuje mu niebo jeszcze tego samego dnia. Być może nikt inny nigdy nie był dobry dla tego złoczyńcy, widząc w nim tylko tego, który czyni zło. Jezus zobaczył w nim ukryte na dnie serca dobro i potrafił je wydobyć. Tak potrafi jedynie Bóg. Tak mogą też czynić ci, którzy są przyjaciółmi Jezusa.
W katechizmie na str. 75 i 76 wykonaj zadania
Co do drugiego zadania, to zauważ, że jest to godzina śmierci Jezusa na krzyżu. Tę godzinę nazywamy godziną Miłosierdzia. To znaczy, że w tej godzinie Jezus chce udzielić specjalnych darów tym, którzy Go o to proszą. Wystarczy się zwrócić do Niego prostymi słowami: „Jezu ufam Tobie”.

Klasa II i klasa III
Temat: Wielki Piątek - Jezus umiera na Krzyżu.

Z Pisma Świętego odczytać następujący fragment
Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 34 Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.
35 A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». 36 Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, 37 mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». 38 Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król Żydowski»*.
39 Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie
i nas». 40 Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? 41 My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». 42 I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». 43 Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

44 Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 45 Słońce się zaćmiło* i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. 46 Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego*. Po tych słowach wyzionął ducha.
Pytania:
Jak umarł Jezus?
Jak zachowywali się ludzie, którzy tam byli?
Jak zachowywał się Jezus, co mówił?
O co prosił Jezusa jeden ze złoczyńców?
Jak zareagował Jezus na tę prośbę?

Jezus umarł na krzyżu, mimo, że nie zrobił nic złego. Chociaż, to było dla Niego bardzo trudne, to nie zawahał się ani chwili, bo chciał spotkać wszystkich: dobrych i złych ludzi. On zachowuje się jak przyjaciel wobec tych, którzy Go źle traktują i którzy się z Niego śmieją. Zachowuje się jak przyjaciel wobec złoczyńcy, który prosi Go, aby pamiętał o nim
w swoim królestwie. Swoją odpowiedzią Jezus ukazuje, jak wielka jest miłość Boga do człowieka: nie każe mu czekać ani chwili, wysłuchuje jego prośby natychmiast, obiecuje mu niebo jeszcze tego samego dnia. Być może nikt inny nigdy nie był dobry dla tego złoczyńcy, widząc w nim tylko tego, który czyni zło. Jezus zobaczył w nim ukryte na dnie serca dobro i potrafił je wydobyć. Tak potrafi jedynie Bóg. Tak mogą też czynić ci, którzy są przyjaciółmi Jezusa.

Zeszyt ucznia:
Zapisać temat katechezy, a pod tematem następującą notatkę.
Jezus tak bardzo kochał ludzi, że nie cofnął się nawet przed cierpieniem, którego doświadczył z powodu tej miłości. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Tak powiedział Jezus i nie zmienił zdania, kiedy został niewinnie skazany na śmierć. Bóg kocha nieodwołalnie i zrobi wszystko, aby spotkać się
z każdym człowiekiem. Wystarczy, że człowiek Mu na to pozwoli.

Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com

Klasa IV
Temat: Dzień świadectwa największej miłości – Wielki Piątek.

Modlitwa
Bóg tak ukochał świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16).
Któryś za nas cierpiał rany – Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Nawiązanie do poprzedniej katechezy
Na poprzedniej katechezie mówiliśmy o przykazaniu miłości, jakie Jezus zostawił uczniom. Mamy kochać bliźnich.
Dziś dowiemy się, jak Jezus wypełnił to Nowe Przykazanie.
Przeczytaj poniższy fragment książki „Opowieści z Narwi”.
Edmund, jeden z czworga rodzeństwa, zdradził Aslana i Narnijczyków, ulegając namowom Białej Czarownicy.
Po oswobodzeniu go z niewoli zdrada została wybaczona przez Aslana i rodzeństwo, lecz Biała Czarownica rościła sobie prawo do krwi zdrajcy. Po tajemniczej rozmowie z Aslanem zrzekła się jednak prawa do krwi Syna Adama. Okazało się jednak, że Czarownica nie zrobiła tego bezinteresownie, ale zgodziła się, by Aslan oddał życie za Edmunda. Tak też się stało – Aslan został zabity. Świadkami jego śmierci były Zuzanna i Łucja, które z ukrycia obserwowały
to wydarzenie, a po odejściu Czarownicy czuwały przy ciele zabitego Lwa. Jednak rankiem stało się coś nieoczekiwanego – Aslan powrócił do życia. Zdumionym dziewczynkom wytłumaczył, że taką moc ma poświęcenie za drugiego. Jeśli niewinna ofi ara odda życie za zdrajcę, to sama śmierć będzie musiała cofnąć swe wyroki.

• Kogo może symbolizować Aslan? (Pana Jezusa, który oddał za nas życie)
• Kogo może symbolizować Edmund? (każdego z nas, którzy zdradzamy Boga przez grzech)
• Kogo może symbolizować Biała Czarownica? (szatana, który kusi nas do grzechu, odejścia od Boga) • Dlaczego Aslan zdecydował się oddać życie za Edmunda? (bo tylko w taki sposób mógł ocalić mu życie, a bardzo mu na Edmundzie zależało)
• Czy znacie takie postaci, które oddały życie za innych? (należy wymienić świętych, którzy poświęcili swoje życie
dla innych: np. św. Maksymilian Kolbe, rodzina Ulmów, św. Joanna Beretta-Molla)

• Z kogo te osoby brały wzór? (z Pana Jezusa, który oddał życie za wszystkich ludzi)
My wszyscy jesteśmy w sytuacji Edmunda. Każdy grzech to zdrada Boga i drugiego człowieka, a także zdrada siebie. Wydaje się więc, że jesteśmy w bardzo trudnym położeniu.
W jaki sposób możemy wyjść z tej trudnej sytuacji?
O tym przeczytaj w katechizmie w dzisiejszej katechezie od str.130.
Podsumowanie treści:
Poznaliśmy dziś świadectwo największej miłości – Jezus oddał za nas życie na Krzyżu. Będziemy przeżywać
to wydarzenie znów, podczas liturgii Wielkiego Piątku. Przeżyjmy ten dzień w ciszy i częściej spoglądajmy na Krzyż – znak naszego zbawienia. Bądźmy wdzięczni Jezusowi za Jego Ofi arę, która przywróciła nam życie wieczne i otworzyła bramy nieba. Miłość Chrystusa do nas nie kończy się na Krzyżu. Ta miłość okazała się silniejsza niż śmierć, dzięki temu mamy także nadzieję uczestniczyć w Zmartwychwstaniu Chrystusa. W liturgii Wielkiego Piątku ważne miejsce zajmuje adoracja Krzyża. Kapłan, odsłaniając Krzyż, trzykrotnie intonuje wezwanie: „Oto Drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, na co my wszyscy odpowiadamy: „Pójdźmy z pokłonem”.

Zeszyt ucznia:
Zapisać temat katechezy, a pod tematem zapisać poniższą notatkę.
Jestem ukochany przez Boga, nawet jako grzesznik. Świadectwem tej największej miłości jest dobrowolna śmierć Jezusa na Krzyżu, przez którą przywrócił mi życie i otworzył bramy nieba. Krzyż jest znakiem mego zbawienia. Miłość Chrystusa okazała się silniejsza od śmierci, jest zapowiedzią nowego życia.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com

Klasa V
Temat: Triduum paschalne.

Zapoznaj się z treścią katechezy nr. 60 na str. od 247 do 250.
Następnie w kartach pracy wykonaj zadanie nr. 1 na str. 126.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com

Klasa VI
Temat: Wielki Piątek

Rozpocznijmy naszą dzisiejszą katechezę od słów Pisma świętego.
Bóg tak ukochał świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16).

Pan Jezus pozostawił nam przykazanie miłości Boga i bliźniego:
„Będziesz miłował …” spróbuj odnaleźć cały tekst tego przykazania.
Dziś dowiemy się, jak Jezus wypełnił to Nowe Przykazanie.
Przeczytaj poniższy fragment książki „Opowieści z Narwi”.
Edmund, jeden z czworga rodzeństwa, zdradził Aslana i Narnijczyków, ulegając namowom Białej Czarownicy.
Po oswobodzeniu go z niewoli zdrada została wybaczona przez Aslana i rodzeństwo, lecz Biała Czarownica rościła sobie prawo do krwi zdrajcy. Po tajemniczej rozmowie z Aslanem zrzekła się jednak prawa do krwi Syna Adama. Okazało się jednak, że Czarownica nie zrobiła tego bezinteresownie, ale zgodziła się, by Aslan oddał życie za Edmunda. Tak też się stało – Aslan został zabity. Świadkami jego śmierci były Zuzanna i Łucja, które z ukrycia obserwowały
to wydarzenie, a po odejściu Czarownicy czuwały przy ciele zabitego Lwa. Jednak rankiem stało się coś nieoczekiwanego – Aslan powrócił do życia. Zdumionym dziewczynkom wytłumaczył, że taką moc ma poświęcenie za drugiego. Jeśli niewinna ofiara odda życie za zdrajcę, to sama śmierć będzie musiała cofnąć swe wyroki.

• Kogo może symbolizować Aslan? (Pana Jezusa, który oddał za nas życie)
• Kogo może symbolizować Edmund? (każdego z nas, którzy zdradzamy Boga przez grzech)
• Kogo może symbolizować Biała Czarownica? (szatana, który kusi nas do grzechu, odejścia od Boga) • Dlaczego Aslan zdecydował się oddać życie za Edmunda? (bo tylko w taki sposób mógł ocalić mu życie, a bardzo mu na Edmundzie zależało)
• Czy znacie takie postaci, które oddały życie za innych? (należy wymienić świętych, którzy poświęcili swoje życie dla innych: np. św. Maksymilian Kolbe, rodzina Ulmów, św. Joanna Beretta-Molla)
• Z kogo te osoby brały wzór? (z Pana Jezusa, który oddał życie za wszystkich ludzi)
My wszyscy jesteśmy w sytuacji Edmunda. Każdy grzech to zdrada Boga i drugiego człowieka, a także zdrada siebie. Wydaje się więc, że jesteśmy w bardzo trudnym położeniu.
W jaki sposób możemy wyjść z tej trudnej sytuacji?
Popatrzmy na tekst z Pisma świętego:
„Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością (…) Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 6–8).
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!». I skłoniwszy głowę, oddał ducha” (J 19, 25–30).
Niedługo będziemy przeżywać Wielki Piątek, dzień, w którym zostaliśmy Odkupieni za cenę śmierci Jezusa Chrystusa. On dobrowolnie wydał się na mękę i śmierć krzyżową, by przywrócić nam życie. Bóg tak bardzo nas kocha, że nie oszczędził własnego Syna, lecz za nas wszystkich wydał Go w ofierze.
W KKK możemy znaleźć taki tekst:
 „Podejmując w swoim ludzkim sercu miłość Ojca do ludzi, Jezus do końca ich umiłował, ponieważ nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (KKK 609).
„Ta miłość nadaje ofierze Chrystusa wartość odkupieńczą i wynagradzającą. On nas wszystkich poznał i ukochał
w ofiarowaniu swego życia” (KKK 616).

Podsumowanie treści:
Poznaliśmy dziś świadectwo największej miłości – Jezus oddał za nas życie na Krzyżu. Będziemy przeżywać
to wydarzenie znów, podczas liturgii Wielkiego Piątku. Przeżyjmy ten dzień w ciszy i częściej spoglądajmy na Krzyż – znak naszego zbawienia. Bądźmy wdzięczni Jezusowi za Jego Ofi arę, która przywróciła nam życie wieczne i otworzyła bramy nieba. Miłość Chrystusa do nas nie kończy się na Krzyżu. Ta miłość okazała się silniejsza niż śmierć, dzięki temu mamy także nadzieję uczestniczyć w Zmartwychwstaniu Chrystusa. W liturgii Wielkiego Piątku ważne miejsce zajmuje adoracja Krzyża. Kapłan, odsłaniając Krzyż, trzykrotnie intonuje wezwanie: „Oto Drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, na co my wszyscy odpowiadamy: „Pójdźmy z pokłonem”.

Zeszyt ucznia:
Zapisać temat katechezy, a pod tematem zapisać poniższą notatkę.
Jestem ukochany przez Boga, nawet jako grzesznik. Świadectwem tej największej miłości jest dobrowolna śmierć Jezusa na Krzyżu, przez którą przywrócił mi życie i otworzył bramy nieba. Krzyż jest znakiem mego zbawienia. Miłość Chrystusa okazała się silniejsza od śmierci, jest zapowiedzią nowego życia.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com

Klasa VII
Temat: Triduum paschalne, centrum roku liturgicznego.
Są ważne wydarzenia w naszym życiu.
Co było ważne dla uczniów i uczennic w opowiadaniu na str. 170?
W życiu Kościoła najważniejsze dni to Triduum Paschalne. Przeczytaj o tym na str. 171
Pytania:
• Czym jest Triduum Paschalne?
• Jakie wydarzenia wspominamy w Wielki Czwartek?
• Jakie wydarzenia wspominamy w Wielki Piątek?
• Jakie wydarzenia wspominamy w Wigilię Paschalną?

Zeszyt ucznia:
Zapisz temat katechezy, a pod tematem jako notatkę zapisz Zapamiętaj i Zastosuj ze str. 172.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com

Klasa VIII
Temat: Triduum Paschalne.

Powoli dobiega końca czas Wielkiego Postu. Przed nami Wielki Tydzień, a w nim najważniejsze w roku liturgicznym dni.
Z pewnością nieraz uczestniczyliście w liturgii Triduum Paschalnego. Być może nawet przeżyliście wiele wzruszeń słuchając w tych dniach pięknych śpiewów i płomiennych kazań. Czy jednak do końca zrozumieliście to, co w tych dniach dzieje się w kościele? Czy rzeczywiście uczestnicząc w tych pięknych celebracjach, zdajecie sobie sprawę
z tego, jak wielkie i ważne wydarzenia dla naszego zbawienia nam one przybliżają? Przyjrzyjmy się im dzisiaj bliżej.

Zawsze, ilekroć słyszymy pytanie o to, jakie dni tworzą Triduum Paschalne, jednym tchem wymieniamy, że to Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Nie do końca jest to jednak trafna odpowiedź. W celu jej zweryfikowania zajrzyjmy do podręcznika. W części „Zapamiętaj” znajdziemy tam ciekawy schemat Triduum Paschalnego.
• Jak na schemacie podzielony został czas Triduum Paschalnego?
• Spróbujmy na podstawie schematu stworzyć definicję Triduum Paschalnego?
Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek, w godzinach wieczornych, Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy nieszporami, czyli modlitwą wieczorną, w Niedzielę Zmartwychwstania. Jest ono liturgicznym wspomnieniem najważniejszych wydarzeń związanych z tajemnicą zbawienia świata i człowieka, czyli męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.
Zeszyt ucznia:
Wpisz temat katechezy, a pod tematem jako notatkę wpisz Zapamiętaj ze str. 167, a następnie 3 linijki z Zastosuj z tej samej strony.
Zdjęcie wykonanego zadania przesłać na adres: joniecjozef@gmail.com