Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

Programowanie z Photonem

W naszej szkole każdego dnia wykorzystujemy nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
w procesie kształcenia. Lekcje są ciekawsze i dzięki temu lepiej trafiają do ucznia, który w obecnych czasach jest  dobrze zorientowany w nowinkach technicznych. Nauczyciele stosując TIK podczas lekcji, łatwiej znajdują wspólny język ze swoimi uczniami. Uczniowie chętniej wykonują zadania, jeśli są zamieszczone na platformie edukacyjnej, niż w zeszycie.

Jedną z  pomocy dydaktyczych – na miarę XXI wieku – jest robot edukacyjny Photon. Uczniowie naszej szkoły mogą go programować za pomocą aplikacji Photon Edu na zajęciach lekcyjnych. Interaktywny robot został przyjęty przez uczniów z dużym entuzjazmem i ciekawością.
Warto przypomnieć, że Photon jest pierwszym na świecie interaktywnym robotem edukacyjnym, który rozwija się razem z dzieckiem, uczy logicznego myślenia, nowych technologii, podstaw programowania, szybkiego podejmowania decyzji oraz rozwijania pamięci.
Nauczyciele chętnie podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, seminariach kursach online i webinariach. Chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, ciekawymi adresami www, informują o interesujących filmach i zasobach edukacyjnych.