Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca: Beata Łuczka

Zastępca przewodniczącej: Magdalena Piecuch

Skarbnik: Łukasz Piecuch

  

 

KLASA I                                                            KLASA VI 

Katarzyna Galant                                            Dariusz Kopiczak 

Monika Fedak                                                  Bogusław Cybuch 

Paulina Poznar                                                Maciej Rachwał 

 

KLASA II                                                           KLASA VII 

Diana Fedak                                                    Grażyna Hryceńko 

Anna Niemiec                                                  Urszula Kopiczak 

Ewelina Sobolak                                              Anna Łabusiewicz

 

KLASA III                                                          KLASA VIII

Agata Bartkowska                                        Magdalena Bigos       

Patrycja Cwynar                                       Anna Dudek        

Karolina Grządziel                                    Urszula Holuka  

  

KLASA IV                                                          PP

Honorata Sułkowicz                                        Małgorzata Jaworska 

Teresa Błażejowska                                        Jadwiga Szuba 

Bożena Gratkowska                                        Tomasz Kafara

 

KLASA V                                                            KLASA  0

Beata Łuczka                                                     Elżbieta Bartkowska 

Jolanta Jaworska                                             Damian Łuczka 

Joanna Kafara - Bartkowska                          Joanna Hryceńko