Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

38-500 Sanok Falejówka 173

Tel.: (13) 462-64-03

szkola.fal@o2.pl

Harmonogram konsultacji dla uczniów od 1 czerwca 2020 na terenie szkoły

Od 1 czerwca br. uczniowie klas 4-8 mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. 

Uczniowie, którzy w wyznaczonych harmonogramem dniach zechcą wziąć udział w stacjonarnych konsultacjach z nauczycielami przedmiotów zobowiązani są do dostarczenia deklaracji (deklaracja dostępna na stronie szkoły w zakładce ZDALNE).

W czasie konsultacji  przestrzegamy reżimu sanitarnego oraz PROCEDUR  BEZPIECZEŃSTWA obowiązujących w Szkole Podstawowej w Falejówce  w okresie pandemii  COVID-19.

Nauczyciel w odpowiedniej  sali do konsultacji umawia się z uczniami indywidualnie lub w małej grupie
o wyznaczonej godzinie.

Harmonogram konsultacji

Dzień tygodnia

Imię i nazwisko nauczyciela

Godziny konsultacji

poniedziałek

Iwona Kiczorowska

9:00-11:00

Alina Bartkowska

9:00-11:00

wtorek

Danuta Leszczyk

9:00-10:30

Helena Bartkowska

12:00-13:00

Monika Korab

10:00-11:00

Monika Szychowska

9:00-11:00

środa

Marta Stankiewicz

12:30-13:30

Edyta Ryfa

9:00-10:30

Justyna Zubel

8:30-9:30

Agata Kyrcz

9:30-10:30

Anna Bokiniec

13:00-14:00

czwartek

Ewelina Szmyd

9:00-12:00

Edyta Ryfa

9:00-10:30

ks. Józef Joniec

11:00-12:00

Alina Bartkowska

9:00-12:00

piątek

Alina Rychlicka-Indyk

9:00-10:00

Agnieszka Stach

9:00-12:00

Paweł Petryłka

11:00-12:00

Agnieszka Baranowska

9:30-10:00