Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

KONRAD BARTKOWSKI

osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce. Jest uczniem uzdolnionym w przedmiotach ścisłych. Samodzielnie
i twórczo rozwija własne uzdolnienia i pasje.  Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Na lekcji proponuje nietypowe rozwiązania i rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program nauczania. Z sukcesem reprezentuje szkołę w licznych konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych . Zajął III miejsce w kategorii klas V w XIV Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych dla uczniów szkół podstawowych „SUPERMATEMATYK” organizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku. Uzyskał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. Uczeń  z kolegą Wiktorem Kozdroniem zajęli III miejsce w V Wojewódzkim Turnieju Pojazdów Zasilanych Wodą. Swoje talenty reprezentuje
w szkole i środowisku lokalnym.