Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

HISTORIA SZKOŁY

Historia Szkoły Podstawowej w Falejówce wg relacji byłego dyrektora szkoły

mgr. Stanisława Adamiaka

Pierwsza szkoła w Falejówce wybudowana została w roku 1897. Budynek zlokalizowany został na działce wyasygnowanej z majątku dworskiego ówczesnych właścicieli ziemskich - rodziny Wolińskich. Wybudowano parterowy budynek murowany z jedną izbą lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela.

W czasie okupacji budynek był zajęty przez władze niemieckie, a nauka odbywała się w nieistniejącym już Domu Ludowym. Po zakończeniu działań wojennych kontynuowano naukę w dawnym budynku szkolnym. Od 1947 roku siedzibą szkoły został dwór należący przed wojną do prawnika prof. Ludwika Ehrlicha. Mieściło się tam 5 sal lekcyjnych, a na piętrze mieszkanie dla kierownika szkoły.

Po latach użytkowania nieremontowany budynek dworu zaczął popadać w ruinę. Nauczanie w takich warunkach stawało się niemożliwe i w związku z tym latach 70. podjęto starania o budowę nowego budynku szkolnego. Wybudowano budynek typu barakowego "Skopie" produkowany przez fabrykę w Namysłowie.

W 1975 roku rozpoczęto naukę w nowym budynku, który miał być obiektem tymczasowym. Jak pokazało życie, mimo swej tymczasowości, funkcjonował przez 22 lata. Jego stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu, dlatego w roku 1997 rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolnego. Uczniów i nauczycieli przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej w sąsiedniej miejscowości - Raczkowej.

W ciągu wielu lat istnienia szkoły swój wkład w krzewienie oświaty wnieśli kierownicy i dyrektorzy:

- Janina Szczurowska

- Władysław Nowakowski

- Władysław Kulisz

- Tadeusz Godula

Po II wojnie światowej:

- Aleksander Śmieszkiewicz

- Józefa Mazur (z d. Malik)

- Zbigniew Mazur

- Kazimierz Adamiak

- mgr Genowefa Cięciwa

- mgr Stanisław Adamiak

- Elżbieta Wójcik

- mgr Danuta Petryłka

- mgr Zofia Cecuła-Stabryła

Organizacja i praca dydaktyczna

  •        Przed I wojną światową szkoła jednoklasowa a następnie po reformie w 1932 - czteroklasowa,
 • po II wojnie światowej szkoła 7 -klasowa, dla uczniów z Falejówki, części Grabówki, Raczkowej, Srogowa Górnego,
 • lata 60. - 8-klasowa,
 • na początku lat 70. w szkole uczyło się ok. 150 dzieci, później, w związku z wybudowaniem szkół w sąsiednich miejscowościach, nastąpił spadek liczby uczniów do ok. 110.
 • w latach 80. i na początku 90. Szkoła Podstawowa w Falejówce przyjmuje uczniów od klasy 5-8 z Szkoły Podstawowej w  Raczkowej.
 •        W  związku z rozpoczęciem budowy nowego budynku szkolnego w Falejówce szkoła funkcjonowała od 1 września 1997r.  w budynku Szkoły Podstawowej w Raczkowej  do 31 sierpnia 2009r. 
 • od 1999 szkoła podstawowa 6-klasowa, 
  • l września 2009 - wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2009/2010 w nowym budynku w Falejówce.
 • od 2017 szkoła podstawowa 8-klasowa.