Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

Misja i wizja szkoły

  

Misja szkoły


Jesteśmy szkołą:

 • Promującą osiągnięcia wychowawcze w oparciu o ogólnoludzkie wartości, których konsekwentnie przestrzegamy;
 • Wspierającą uczniów w ich wszechstronnym rozwoju w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym  i intelektualnym;
 • Szanującą podmiotowość każdego ucznia – jesteśmy „przy” uczniu i „dla” ucznia;
 • Zapewniającą sprawiedliwy i jasny system oceniania, zdrowe i bezpieczne warunki pracy, nauki i zabawy oraz w pełni wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną;
 • Opierającą się na współdziałaniu uczniów i pracowników, rodziców i szkoły, społeczności lokalnej i szkoły (badamy i analizujemy potrzeby rodziców
  i uczniów, uwzględniamy ich opinie i oczekiwania w planowaniu pracy szkoły);
 • Szanującą tradycje regionu, Ojczyzny i Europy;
 • Wyznającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie i opiera się na czterech zasadach, które przestrzegamy:
  • uczyć się, aby wiedzieć,
  • uczyć się, aby działać,
  • uczyć się, aby żyć wspólnie,
  • uczyć się, aby być,
 • Uczącą postępować tak, aby zasłużyć na szacunek środowiska, w którym żyjemy.

Wizja szkoły


Nasz uczeń jest wyposażony w podstawowe kompetencje:

 • porozumiewania się w języku ojczystym,
 • porozumiewania się w językach obcych,
 •  matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 • informatyczne,
 • umiejętność uczenia się,
 • społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość,
 • świadomość i ekspresja kulturalna.

Jest dobrze przygotowany do dalszej edukacji.
Uczeń jest patriotą, jest tolerancyjny, asertywny, samokrytyczny, potrafi dokonywać

właściwych dla niego wyborów (zgodnie z wartościami), jest odpowiedzialny, samodzielnie

rozwija swoje zainteresowania, dobrze radzi sobie w otaczającej rzeczywistości.