Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA DODATKOWE ORGANIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FALEJÓWCE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

NAZWA

OPIEKUN

DZIEŃ

GODZINA LEKCYJNA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Gromada zuchowa

Alina

Rychlicka- Indyk

 piątek

 12:50-13:50

" Rozrywki umysłowe" - zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania


Agnieszka Baranowska

 

  12:05-12:50

Samorząd Uczniowski

LOP

Koło Wolontariatu

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Marta Stankiewicz

 co druga środa

 

poniedziałek

 

 

 

12:05-12:50

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Ewelina Szmyd

wtorek
czwartek

 8:25-9:10

Koło turystyczno-sportowe

SKS

Monika Szychowska

 

 

 

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Agnieszka Stach

wtorek
czwartek

 8:25-9:10

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Edyta Ryfa

 piątek

 13:00-13:45

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Monika Korab

 poniedziałek  8:25-9:10

Kółko plastyczne „Pędzelek”

Alina Bartkowska

co dwa tygodnie

wtorek

 12:00- 12:50

Kółko instrumentalno-wokalne

Społeczne Ognisko Muzyczne im. Mikołaja Witalisa w Sanoku 

Paweł Petryłka

 

 

Spotkanie ministrantów

Ks. Józef Joniec