Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO I DODATKOWE DNI WOLNE DLA UCZNIÓW

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

 1 września 2022 r.

 ZIMOWA PRZERWA ŚWIATECZNA

 23-31 grudnia 2022 r. 

 FERIE ZIMOWE

 16-29 stycznia 2023 r.

 WIOSENNA PRZERWA

ŚWIATECZNA 

 6-11 kwietnia 2023 r.

 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

    23 czerwca 2023 r.

 FERIE LETNIE

   24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

  

 DODATKOWE DNI WOLNE DLA UCZNIÓW

DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dyrektor szkoły informuje, że dni:

12 listopada

7 stycznia

2 maja

24 maja egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

25 maja egzamin ósmoklasisty z matematyki

26 maja egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

3 czerwca

17 czerwca

  są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

W dniach wolnych szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów.