Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

                      

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Przewodniczący:    

Zastępca przewodniczącego: 

Skarbnik :  

 

Mateusz Łuczka

Amelia Struś

Agnieszka Sobolak

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: PANI MARTA STANKIEWICZ 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w Szkole  Podstawowej w Falejówce na rok szkolny 2020/2021

 

SEMESTR I

WRZESIEŃ

v  Organizacja kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego;

v  Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego SP w Falejówce

v  Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2019/2020;

v  Współudział w akcji Sprzątania Świata;

v  Prace porządkowe na mogile poległych i przy dębach katyńskich;

v  Uroczystość w Bykowcach;

PAŹDZIERNIK

v  Październik miesiącem dobroci dla zwierząt – wykonanie okolicznościowej gazetki;

v  Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla Grona Pedagogicznego i pracowników szkoły;

v  Udział w uroczystym ślubowaniu klasy pierwszej;

v  Dzień Krajobrazu – Rajd Pieszy „Szlakiem przydrożnych krzyży
i kapliczek”;

v  Promowanie zasad kulturalnego zachowania – wykonanie gazetek: „Kodeks grzeczności”, „Kulturalny uczeń”;

v  Dzień koloru;

v  Święto Zmarłych - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogile poległych w czasie II wojny światowej;

LISTOPAD

v  Śniadanie daje moc –wykonanie okolicznościowej gazetki promującej zdrowy tryb życia, czynny udział w akcji;

v  5 listopada – Dzień Postaci z Bajek;

v   Święto Niepodległości – wykonanie okolicznościowej gazetki z okazji
11 listopada, czynny udział w akademii, mszy świętej, złożenie wieńców, zapalenie zniczy na mogile poległych w czasie II wojny światowej;

v  Dzień koloru;

v  Międzynarodowy Dzień Tolerancji 16 listopada – akcja informacyjna;

v  25 listopada – Dzień Pluszowego Misia, (akcja charytatywna);

v  Dzień bez jedynki;

v  29 listopada – Dzień Białych Skarpetek;

v  Andrzejki – dyskoteka szkolna (wróżby, zabawy, nauka tańca).

GRUDZIEŃ

v  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych -3 grudnia –akcja informacyjna;

v  Dzień koloru;

v  5 grudnia – Dzień Wolontariusza;

v  Mikołajki - wykonanie okolicznościowej gazetki, Dzień Mikołajkowej Czapki;

v  Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową;

v  „Twoja Twarz jest znajoma” – konkurs taneczno-muzyczny;

v  Przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej pracowników i dla uczniów naszej szkoły;

v  Pomoc w przeprowadzeniu Kiermaszu Świątecznego.

STYCZEŃ

v  Dzień Bezpiecznego Internetu – „Dziecko w sieci” – przygotowanie gazetki profilaktycznej na temat zagrożeń na jakie narażone są dzieci
w Internecie i zasad bezpiecznego korzystania z Sieci;

v  Dzień koloru;

v  Bal karnawałowy;

v  Bezpieczne ferie – przygotowanie gazetki profilaktycznej;

v  Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

SEMESTR II

LUTY

v  Walentynki -zorganizowanie poczty walentynkowej;

v  Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Walentynek;

v  Konkurs o bezpieczeństwie w sieci;

v  26 luty – Dzień spania w miejscach publicznych, „Dzień piżamy”.

v  Dzień koloru.

MARZEC

v  Dzień Kobiet – przygotowanie okolicznościowych życzeń, dzień „bez pytania” dla dziewcząt;

v  Przygotowanie i koordynacja imprezy szkolnej z okazji pierwszego Dnia Wiosny;

v  Dzień koloru;

v  Pomoc w  przygotowaniu wiosennego wystroju korytarzy.

KWIECIEŃ

v  Dzień Samorządności;

v  Wielkanoc - przygotowanie życzeń dla Grona Pedagogicznego
i pracowników szkoły z okazji świąt wielkanocnych;

v  Pomoc w przeprowadzeniu Kiermaszu Wielkanocnego;

v  Dzień koloru;

v  Obchody Dnia Ziemi – uroczystość środowiskowa, ubieramy się na zielono;

v  Prace porządkowe przy mogile i przy dębach katyńskich.

MAJ

v  Udział w uroczystości z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja;

v  Święto Flagi – uroczysta akademia;

v  Dzień koloru;

v  Dzień Mamy i taty – uroczystość środowiskowa; -wywiady przeprowadzone przez przedstawicieli SU w klasach na temat: ”Za co kocham moją mamę?”, zamieszczenie najciekawszych na gazetce SU;

v  Rajd pieszy;

v  Teleturniej z okazji Dnia Europy „1 z 10-ciu".

CZERWIEC

v  Dzień Sportu - połączony z Dniem Dziecka mający na celu promowanie zdrowego trybu;

v  Dzień koloru;

v  Dyskoteka szkolna;

v  „Mam talent”– konkurs muzyczno – taneczny.

v  Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021;

v  Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2019/2020;

v  Wykonanie gazetki profilaktycznej „Bezpieczne wakacje”;

v  Przedstawienie wyników nauczania i zachowania najlepszych uczniów na gazetce SU;

v  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 –przekazanie kroniki.

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

CAŁY ROK - AKCJE STAŁE:

prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie informacji o pracy SU oraz przygotowywanie gazetek związanych z aktualną tematyką;

informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach;

całoroczna zbiórka nakrętek, makulatury,

spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem;

współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;

przekazywanie informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronę internetową szkoły;

współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;

udział w uroczystościach szkolnych;

prace na rzecz szkoły i środowiska;

organizowanie konkursów;

dzień koloru;

codzienne losowanie „ numerka niepytanego”;

prowadzenie kroniki z życia społeczności szkolnej;

pomoc koleżeńska w nauce;

działania wynikające z aktualnej sytuacji.