Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

DODATKOWE DNI WOLNE DLA UCZNIÓW

DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dyrektor szkoły informuje, że dni:

  • 14 października
  • 26 października
  • 25 maja - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
  • 26 maja - egzamin ósmoklasisty z matematyki
  • 27 maja - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego
  • 4 czerwca

 są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

W dniach wolnych szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów.