Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

38-500 Sanok Falejówka 173

Tel.: (13) 462-64-03

szkola.fal@o2.pl

51 GROMADA ZUCHOWA „GRZYBOWE LUDKI”

Przy Szkole Podstawowej w Falejówce działa 51 gromada zuchowa „Grzybowe Ludki”. Opiekunem

i drużynową tej gromady jest pwd Alina Rychlicka – Indyk. Zbiórki odbywają się co tydzień w piątki od godz. 12.45 do 13.45. Zajęcia gromady przebiegają zgodnie z planem przygotowanym przez drużynową. Dzieci między innymi poznają Prawo Zucha, obrzędy i tradycje zuchowe, wykonują prace artystyczne, słuchają gawęd, czytają książki, poznają najbliższą okolicę. Uczestniczą w różnorodnych grach, pląsach i zabawach ruchowych oraz w uroczystościach organizowanych w szkole a także przez Komendę Hufca Ziemi Sanockiej.