Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

16 DRUŻYNA HARCERSKA „PŁONĄCE ISKRY”

Przy Szkole Podstawowej w Falejówce  działa 16 drużyna harcerska Płonące Iskry. Opiekunem harcerzy jest dh. pwd. Agnieszka Baranowska. Drużyna harcerska jest wielopoziomowa. Na zbiórki uczęszczają harcerze starsi (gimnazjaliści) oraz harcerze młodsi. Drużyna pracuje w dwóch zastępach: męskim i żeńskim. Zbiórki odbywają się co tydzień w piątki od godz. 16.00 do 17.00 przebiegają zgodnie z planem przygotowanym przez drużynową. Opracowany został również plan wychowawczy drużyny. Harcerze między innymi poznają Prawo Harcerskie, obrzędy i tradycje harcerskie, zdobywają sprawności, uczą się pierwszej pomocy, biorą udział w grach i zajęciach terenowych, odczytują kompas, układają różne rodzaje ognisk, poznają harcerskie okrzyki, pieśni, biorą udział   w uroczystościach szkolnych i hufcowych, co roku biorą udział w akcji przyrodniczej „Florek”.