Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

38-500 Sanok Falejówka 173

Tel.: (13) 462-64-03

szkola.fal@o2.pl

SKO w naszej szkole
W naszej szkole rozpoczęło swą działalność SKO (Szkolna Kasa Oszczędności) pod patronatem Banku PKO BP w Sanoku.


Opiekunem  SKO w naszej szkole jest p.  Ewelina Szmyd – nauczyciel matematyki.


Pomysł powstania SKO narodził się z myślą zaszczepienia wśród uczniów idei gospodarowania posiadanymi kieszonkowymi oszczędnościami.


Chcemy pokazać uczniom, że nawet najmniejszy systematycznie odkładany pieniądz w bliższej czy dalszej przyszłości przyniesie zysk w postaci:


- zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy,


- kieszonkowego na wycieczkę czy wakacje,


- nagrody za systematyczne oszczędzanie w SKO.

 

Dzięki udziale w programie uczniowie: 

 

- nauczą się zarządzania finansami osobistym

 

- wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania

 

- zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie

 

 - nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

 

Oprocentowanie wynosi 5% w skali rocznej do kwoty 2,5 tysiąca i 2% powyżej tej kwoty.


 

Nowe SKO to program dedykowany uczniom od 6 do 13 roku życia.


PKO BANK POLSKI wprowadza pakiet bezpłatnie prowadzonych elektronicznych kont dla uczniów.


W ramach programu SKO dziecko będzie mogło korzystać z konta, które jest bezpieczne, bezpłatne oprocentowane.


Program SKO został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.


 

Wypłat można dokonać za pośrednictwem opiekuna SKO lub rodziców.


 

Zapraszamy do odwiedzenia stron:


 

http://sko.pkobp.pl/demo

 

  

https://sko.pkobp.pl/

 

  

https://www.szkolneblogi.pl/

 

 

 

Zapraszamy dzieci chcące oszczędzać pieniądze na wybrany przez siebie cel do oszczędzania w SKO.