Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

38-500 Sanok Falejówka 173

Tel.: (13) 462-64-03

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. NAUCZYCIELE

NAUCZYCIELE

Dyrektor Szkoły: mgr Zofia Cecuła - Stabryła
Z-ca Dyrektora Szkoły: mgr Edyta Ryfa

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot (prowadzone zajęcia)

Alina Bartkowska

 

wychowanie przedszkolne

biblioteka

Krystyna Sowa

wychowanie przedszkolne

Agnieszka Baranowska

edukacja wczesnoszkolna

Alina Rychlicka-Indyk

edukacja wczesnoszkolna

przyroda

Zofia Cecuła - Stabryła

historia

Edyta Ryfa

język polski

wiedza o społeczeństwie

Marta Stankiewicz

edukacja wczesnoszkolna

rewalidacja

Ewelina Szmyd

matematyka

informatyka

Agnieszka Stach

język angielski

Danuta Leszczyk

fizyka

technika

informatyka

Paweł Petryłka

plastyka

muzyka

Agata Kyrcz

chemia

Anna Bokiniec

język niemiecki

Justyna Zubel

biologia

Helena Bartkowska

historia

geografia

Monika Korab

język polski

Jarosław Tymczak

edukacja dla bezpieczeństwa

Monika Szychowska

wychowanie fizyczne

Iwona Kiczorowska

rewalidacja

Ks. Józef Joniec

religia