Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

38-500 Sanok Falejówka 173

Tel.: (13) 462-64-03

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 314618
  • Do końca roku: 101 dni
  • Do wakacji: 279 dni

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

INFORMACJE O EGZAMINIE

 

Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin odbywa się

w kwietniu i będzie przeprowadzany w formie pisemnej. Jest egzaminem obowiązkowym, każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać. Wyniki będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego).

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin
    z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie,
w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie,
w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2020r.

 

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

 

Przykładowe zadania oraz arkusze z poszczególnych przedmiotów można znaleźć na stronie CKE.