Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

JUBILEUSZ SZKOŁY

6 września 2019r.  w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca 10 rocznicę funkcjonowania szkoły w nowym  budynku.  Wzięli w niej udział zaproszeni goście m.in. Pani Anna Hałas wójt Gminy Sanok,  pan Tadeusz Wojtas przewodniczący Rady Gminy Sanok,  Pani Bogumiła Kaczmarska wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sanok, Pan Daniel Niemczyk przewodniczący Komisji Oświaty w Gminie Sanok, sołtysi wsi Falejówka       i Raczkowa, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarniczej w Falejówce 
i Raczkowej, przewodniczące Koła Gospodyń Wiejskich w Falejówce  i Raczkowej, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół,  uczniowie, absolwenci,  rodzice,  grono pedagogiczne  oraz nauczyciele emeryci.  Uroczystość rozpoczęła się od zaprezentowania historii budowy szkoły,  którą  przedstawił  Pan Tadeusz  Wojtas.  Następnie obejrzeliśmy prezentację  multimedialną zatytułowaną Nasza Szkoła.  Podczas jubileuszu  statuetkami  Przyjaciel szkoły zostali uhonorowani Pani Anna Hałas i pan Tadeusz  Wojtas.  Pozostali goście otrzymali plakietki  Przyjaciel szkoły i pomarańczowa różę symbolizującą  dawkę pozytywnej energii, entuzjazmu, zapału i dumy.Po części oficjalnej, bogatej w ciepłe słowa pod adresem szkoły i liczne życzenia od zaproszonych gości, odbył się program  artystycznyprzygotowany przez uczniów, składający się z części patriotycznej i okolicznościowej, podczas którego nie zabrakło recytacji wierszy,  śpiewu,  tańców.  Zwieńczeniem uroczystości był tort w kształcie szkoły.  Wspólnie odśpiewano tradycyjne  Sto lat. Została także przygotowana okolicznościowa wystawa, która tego dnia cieszyła się dużym zainteresowaniem.Dla uczniów i absolwentów  zorganizowano dyskotekę. Dzień ten był  okazją
do wspomnień i refleksji, odtworzenia radosnych chwil z minionego okresu, spojrzenia na nie
z perspektywy upływającego czasu.