statystyki
 • Odwiedziło nas: 195395 osób
 • Do końca roku: 99 dni
 • Do wakacji: 272 dni
newsletter

Misja i wizja szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » Dokumenty szkoły » Misja i wizja szkoły

Misja i wizja szkoły

  

Misja szkoły

 

Jesteśmy szkołą:

 • promującą osiągnięcia wychowawcze  w oparciu o ogólnoludzkie wartości, których konsekwentnie przestrzegamy,
 • wspierająca uczniów w ich rozwoju intelektualnym (zapewniamy równość szans wszystkim uczniom), duchowym i fizycznym,
 • szanującą podmiotowość każdego ucznia – jesteśmy „przy” uczniu i „dla” ucznia,
 • zapewniającą sprawiedliwy i jasny system oceniania, zdrowe i bezpieczne warunki pracy, nauki i zabawy oraz w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • opierającą się na współdziałaniu uczniów i pracowników, rodziców i szkoły, społeczności lokalnej i szkoły (badamy i analizujemy potrzeby rodziców i uczniów, uwzględniamy ich opinie i oczekiwania w planowaniu pracy szkoły),
 • szanującą tradycje regionu, Ojczyzny i Europy,
 • wyznającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie i opiera się na czterech zasadach, które przestrzegamy:
  • uczyć się, aby wiedzieć,
  • uczyć się, aby działać,
  • uczyć się, aby żyć wspólnie,
  • uczyć się, aby być
 • postępować tak, aby zasłużyć na szacunek środowiska, w którym żyjemy.

 

 

Wizja szkoły

 

Nasz uczeń jest wyposażony w podstawowe kompetencje. Posiada wysoką kulturę osobistą. Jest dobrze przygotowany do dalszej edukacji.

Posiada umiejętności:

 • komunikowania się,
 • pracy w zespole,
 • planowania,
 • korzystania z różnych źródeł wiedzy,
 • posługiwania się komputerem,
 • porozumiewania się w języku angielskim,

Nasz uczeń jest patriotą, jest tolerancyjny, asertywny, samokrytyczny, potrafi dokonywać właściwych dla niego wyborów (zgodnie z wartościami), jest odpowiedzialny, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, dobrze radzi sobie w otaczającej rzeczywistości.

Opracowanie: szkolnastrona.pl