Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W FALEJÓWCE

17 czerwca 2018 roku w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Falejówce

w ramach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej poległych mieszkańców  wsi Falejówka i Raczkowa,  którzy oddali swoje życie za ojczyznę
w pierwszej wojnie światowej,  wojnie polsko-bolszewickiej oraz drugiej wojnie światowej.  Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych: pani Anna Hałas Wójt Gminy Sanok, pan Paweł Wdowiak Sekretarz Gminy Sanok,
pan Piotr Uruski Poseł na Sejm Rzeczpospolitej, radni Gminy Sanok, radny Gminy Powiatu, sołtysi, prezesi 
i komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Falejówce i Raczkowej wraz z pocztami sztandarowymi, pani Maria Siedlecka prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Gminy Sanok, prezesi Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego w Falejówce
i Raczkowej wraz z pocztami sztandarowymi, rodziny poległych, harcerze, zuchy, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Falejówki i Raczkowej,  jak i wierni 
z parafii. Uroczystość została uświetniona przedstawieniem instrumentalno-wokalnym wykonanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Falejówce.  Punktem kulminacyjnym spotkania było  odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej . Następnie rozpoczęła się uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Józefa Jońca, proboszcza parafii i zaproszonego ks. Piotra Sobolaka.

Po zakończonej Eucharystii został uroczyście odśpiewany hymn Boże coś Polskę  i wypuszczono biało-czerwone balony symbolizujące wolność.