Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA DODATKOWE ORGANIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W FALEJÓWCE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

NAZWA

OPIEKUN

DZIEŃ

GODZINA LEKCYJNA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Gromada zuchowa

Alina

Rychlicka- Indyk

wtorek

piątek

11:55-12:40

12:40-13:40

Nauka gry w szachy - " Rozrywki umysłowe" - zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania

Drużyna harcerska


Agnieszka Baranowska

wtorek

wtorek

11:55-12:40

14:30-15:30

Samorząd Uczniowski

LOP

Marta Stankiewicz

co druga środa

14:30-15:15

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Ewelina Szmyd

 środa

 7:30-8:15

Koło turystyczno-sportowe

SKS

Monika Szychowska

piątek

czwartek 

 

12:50-13:35

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Agnieszka Stach

 wtorek

 12:50-13:35

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Edyta Ryfa

 poniedziałek

 7:30-8:15

Kółko plastyczne „Pędzelek”

Alina Bartkowska

co drugi czwartek

12:50-13:35

Kółko instrumentalno-wokalne

Społeczne Ognisko Muzyczne im. Mikołaja Witalisa w Sanoku 

Paweł Petryłka

 

 

Spotkanie ministrantów

Ks. Józef Joniec

 piątek 

 17:00

Koło Wolontariatu

Marta Stankiewicz

co druga środa

14:00-15:15