Szkoła Podstawowa w Falejówce

Szkoła Podstawowa w Falejówce

Falejówka 173

38-500 Sanok 

Tel.: (13) 46-26-403

mapa dojazdu do szkoły

spfal@gminasanok.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO I DODATKOWE DNI WOLNE DLA UCZNIÓW

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
 

 

1 września 2021 r.

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIATECZNA

 

23-31 grudnia 2021 r. 

 

FERIE ZIMOWE

 

14-27 lutego 2022 r.

 

WIOSENNA PRZERWA

ŚWIATECZNA 

 

14-19 kwietnia 2022 r.

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
 

    24 czerwca 2022 r.

 

FERIE LETNIE

                         25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE DLA UCZNIÓW

DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dyrektor szkoły informuje, że dni:

  • 14 października
  • 26 października
  • 30 kwietnia
  • 25 maja - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
  • 26 maja - egzamin ósmoklasisty z matematyki
  • 27 maja - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego
  • 4 czerwca
  • 18 czerwca

 są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

W dniach wolnych szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów.